);

Kohti unelmatiimiä valmentavan johtamisen avulla

Viime aikoina on tullut ulkoiltua entistä enemmän ja etenkin uuden kotimme lähimetsissä, joiden ääreen muutimme keväällä. Paljon on vielä kulkemattomia polkuja ja tutkimattomia teitä. Myös musiikin kuuntelusta on tullut aiempaa isompi osa arkea ja erityisessä kuuntelussa ovat olleet suomalaiset eri tyylisuuntien edustajat, jostain syystä kuitenkin valtaosa soittolistojen valtaamista kappaleista metsäkävelyjeni aikana ovat olleet suomirapin edustajilta. Minulle sanoitukset ovat olleet musiikissa aina erityisen tärkeä elementti, etenkin suomalaisessa musiikissa ja siksi kuuntelenkin lyriikoita monesti hyvinkin tarkkaan. Eräänä päivänä JVG:n Hombre alkoi soimaan metsäpoluilla etenemiseni aikana ja seuraavat sanat VilleGallen osuudesta painuivat mieleeni:

Pysyt mun vierellä (aina).

Ei tarvii mun kierrellä (ikinä).

Kun halusin tukee, sä osasit mua joka kerta vaa lukee.

Huolehdin susta

ja sä huolehdit musta.

Ei sisko oo koskaan veljelle velkaa yhtäkää palvelusta.

Harvaan pystyy nojaa nii,

onneks sä oot lojaali.

Niinku hombrelle sombrero.

Kato toho sama logo,

niinku Vato Loco.

JVG (feat. Vesala) – Hombre

Vaikka tuota tekstiä ei varmastikaan ole ajateltu ohjenuoraksi johtamiseen ja esimiestyöhön, niin mielestäni tuo on varsin hyvä kiteytys siitä mitä tiimityö voisi parhaillaan olla ja millaista tunnelmaa jokaisen tiimiään johtavan tulisi tavoitella. Kun tuon VilleGallen osuuden miettii siten, että kuka tahansa tiimin jäsenistä voisi allekirjoittaa nuo sanat ja kertoa ne toiselle tiimin jäsenelle, omasta ja toisen asemasta riippumatta, niin silloin vallitsee tiimin jäsenten välillä paras mahdollinen luottamussuhde ja keskustelu on mahdollisimman avointa ja rohkeaa.

Menestyksen pelikirja

Olen tankannut viime aikoina lisää johtamiskirjallisuutta etsiessäni vastauksia siihen, että mitä on moderni johtaminen ja mitä taitoja tulevaisuuden johtajalta vaaditaan. Yksi erityisen vaikuttava teos on ollut Jukka Jalosen ja Ilkka Lammen Menestyksen pelikirja. Se johdattaa lukijansa valmentavan johtamisen saloihin. Kirja kertoo miten hyvä joukkue- ja tiimipeli tuo tuloksia urheilussa ja työelämässä. Herrat kertovat kirjassaan miten hyvä johtaminen nostaa esiin ihmisestä parhaat puolet ja kuinka motivoitunut ja luottavainen ihminen yltää huippusuorituksiin. Tämän he tekevät hyvin havainnollistavien esimerkkien avulla. Kaikista tähän mennessä lukemistani kirjoista uskon tämän kirjan viitoittaneen vahvimmin omaa tietäni kohti tulevaisuuden johtamista.

Muuttunut työelämä vaatii uudenlaista johtamista

Työelämän murroksesta puhutaan paljon ja myös uusien sukupolvien erilaisesta suhtautumisesta työelämään aiempiin sukupolviin verrattuna. Minun mielestäni tässä työelämän murroksessa oikeanlaisella johtamisella on ja tulee olemaan valtava merkitys. Aikaisemmat johtamistyylit ovat ehkä olleet aikakaudelleen sopivia jossain määrin, mutta en usko niiden toimivan nykypäivän ja tulevaisuuden työelämässä, jossa erilaisia yksilöitä tulisi huomioida entistä enemmän.  

Valmentavaa johtamista

Valmentavassa johtamisessa on monta sellaista osa-aluetta, jotka koen hyväksi ja tärkeäksi tulevaisuuden johtamisessa. Se yhdistää monenlaisia johtamisen tyylejä tai rooleja, eikä siinä mielestäni ole kyse sen enempää pehmeästä kuin kovastakaan johtamisesta, vaan enemmänkin tilanteeseen sopivasta ja yksilöt sekä yhteisen tavoitteen huomioivasta tuloksellisesta johtamisesta.

Valmentava johtaja on parhaimmillaan yhdistelmä ensinnäkin manageria, joka mm. asettaa tavoitteita, mittaa ja analysoi tuloksia. Toisekseen leaderia, joka on parhaimmillaan johtamassa omalla esimerkillään ja saaden siten tiimiläiset seuraamaan. Samalla viestii tiimille, antaen palautetta ja rakentaen kulttuuria. Ja kolmanneksi coachia, joka osaa rakentaa luottamusta tiimiläisten välille kanssa, antaa palautetta (ja tuleutetta) sekä kehittää yksilöitä.

Uskon, että näiden em. roolien ja valmentavaan johtamiseen liittyvien eri osa-alueiden haltuun ottamisen myötä hankkii itselleen sellaisia työkaluja johtamiseen, että yli ajan voi päästä johtamaan unelmatiimiään. Sellaista, joka haluaa menestyä ja tehdä määrätietoisesti työtä sen eteen. Jos johtaja osaa valmentaa hyvin tiimiään ja johdettavat osaavat sekä haluavat ottaa vastaan valmentamista, niin voidaan saavuttaa taso, jolla voittaminen on mahdollista. Ja unelmatiimi pystyy jatkamaan oman tasonsa nostamista vielä sen jälkeenkin.

Jotta tämänkertainen teksti pysyy kohtuullisissa mitoissa, niin tyydyn vain listaamaan tähän muutamia suosikkejani kirjassa mainituista valmentavaan johtamiseneen liittyvistä käsitteistä. Niitä, jotka ovat omasta mielestäni erityisen tärkeitä unelmatiimiä tavoitellessa:.

  • Halu menestyä
  • Hyvä vuorovaikutus ja joukkuehenki
  • Luottamus
  • Roolitus
  • Palaute ja tuleute
  • Intohimo
  • Rohkeus
  • Kärsivällisyys

Näistä kaikista osa-alueista aion kertoa tarkemmin tulevissa julkaisuissani ja siinä sivussa toivottavasti opin niistä itsekin paljon.

Kerro kokemuksistasi

Mutta ennen seuraavia julkaisujani haluaisin mielelläni kuulla, että minkälaisia kokemuksia teillä on valmentavasta johtamisesta? Joko johdettavana tai johtajana. Sivuston alalaidasta löytyy varmasti jokaiselle sopiva (some)kanava, jossa voidaan jatkaa keskusteluita tästä aiheesta.

P.S. Artikkelikuvassa esiintyy oma unelmatiimini.